Vaše jednička mezi nulami
ITBiz.cz

SERP

Popis výrazu

SERP je anglická zkratka pro Search Engine Result Page. Jedná o stránku s výsledky vyhledávání ve vyhledávačích.