Vaše jednička mezi nulami
ITBiz.cz

VBA

Popis výrazu

Visual Basic for Applications - vývojové prostředí pro tvorbu aplikací v jazyce Visual Basic vestavěné v programech MS Office, AutoCAD, Inventor a dalších