Vaše jednička mezi nulami
ITBiz.cz

Tapetování první strany vyhledávání

Popis výrazu

Tímto trochu neformálním termínem se v odborné mluvě označuje technika používaná v SEM mající za úkol podpořit povědomí o značce ve vyhledávačích. Jde o metodu nepřímého ovlivnění výsledku vyhledávání při zadání názvu firmy (stránek, projektu, produktu). Cílem “tapetování” je, aby první strana obsahovala stránky a informace poskytující značce dostatečné a kvalitní promo.