Vaše jednička mezi nulami
ITBiz.cz

Snippet

Popis výrazu

Snippet (výstřižek) představuje automaticky generovaný úryvek z vašich stránek, který se zobrazuje ve výsledcích vyhledávání (v odborné hantýrce tzv. „SERP“), slouží jako základní orientační popis stránky.