Vaše jednička mezi nulami
ITBiz.cz

ROS

Popis výrazu

Jedná se o základní registr osob, ten má na starosti referenční údaje o právnických osobách, podnikajících fyzických osobách, orgánech veřejné moci a také o nekomerčních subjektech, jako jsou občanská sdružení a církve.