Vaše jednička mezi nulami
ITBiz.cz

ROB

Popis výrazu

Jde o základní registr obyvatel, ten shromažďuje referenční údaje o občanech České republiky a o cizincích s dlouhodobým nebo trvalým pobytem na našem území. Mezi tyto údaje patří například jméno a příjmení, datum a místo narození a úmrtí a státní občanství.