Vaše jednička mezi nulami
ITBiz.cz

IT Asset Management

Popis výrazu

IT Asset Management je řešení, které umožňuje snižovat náklady v procesu správy IT majetku. Snaží se dosáhnout (nebo tento faktor zvyšuje) shody s požadavkem na správu dodavatelských kontraktů a dodržování licenčních politik. Jde tedy o jakousi proaktivní správu aktiv s informací o jejich využívání. Například nám IT Asset Management řešení zjednodušeuje SW a HW audity (tzv. inventury), umožňuje jednoduchou kontrolu a případné odstranění chyb vzniklých při fakturování dodavatelských kontraktů atp.