Vaše jednička mezi nulami
ITBiz.cz

HTML

Popis výrazu

HyperText Markup Language – Zkratka pro strukturovaný “jazyk”, ve kterém mohou být tvořeny webové stránky - skládá se ze značek (tag) a samotného obsahu a je srozumitelný hlavně pro prohlížeče a pochopitelně i vyhledávací stroje.