Vaše jednička mezi nulami
ITBiz.cz

EMM

Popis výrazu

EMM (zkr. angl. Expanded Memory Manager) - označení pro paměťový manažer. Program pro správu operační paměti. Například v operačním systému MS-DOS a Windows 95 je program EMM386.EXE, který slouží jako paměťový manager.