Vaše jednička mezi nulami
ITBiz.cz

DUN

Popis výrazu

Dial Up Networking je program operačního systému Windows pro připojení k internetu prostřednictím vytáčeného připojení.