Vaše jednička mezi nulami
ITBiz.cz

.DOC

Popis výrazu

Je přípona souboru ukládeného v MS office, ale umí do něj ukládat i jiné programy jako třeba Open Office Writer.