Vaše jednička mezi nulami
ITBiz.cz

Demo

Popis výrazu

Demo je demonstrační verze počítačové hry nebo počítačového programu. Je distribuována zdarma uživatelům a obsahuje většinou jen zlomek toho, co umí plná verze. Má totiž za úkol jen předvést, co hra nebo program dokáže.