Vaše jednička mezi nulami
ITBiz.cz

Dekompilátor

Popis výrazu

Dekompilátor je nástroj (program), který se snaží převést zkompilovaný program zpět na zdrojový kód, v němž byl napsán.