Vaše jednička mezi nulami
ITBiz.cz

Debugger

Popis výrazu

Debugger je nástroj pro odladění chyb v programu. Při programování nám takový prostředek pomáhá najít nedostatky a chyby vyvíjené aplikace. Viz debug.