Vaše jednička mezi nulami
ITBiz.cz

Burn-in

Popis výrazu

Burn-in je proces "zahořování". Jedná se o proces, kdy je testovaný počítač po určitou dobu nepřetžitě v provozu a častokrát i za nepříznivých podmínek (vlhkost, vibrace, teplota), aby se otestovala jeho výdrž a zjistily se případné chyby.