Vaše jednička mezi nulami
ITBiz.cz

BMP

Popis výrazu

Bit Mapped Picture - počítačový formát pro ukládaní rastrové grafiky. Formát je velmi rozšířený a podporovaný. Nevýhodou je jeho nadměrná velikost, protože soubory BMP nepoužívají žádnou kompresi.