Vaše jednička mezi nulami
ITBiz.cz

Bit

Popis výrazu

Bit je základní jednotka informace, binární číslice, která má hodnotu 0 nebo 1.