Vaše jednička mezi nulami
ITBiz.cz

BIN

Popis výrazu

BINary archive. Tato přípona označuje binární soubor. V souborech *.bin bývá často ukládán image CD/DVD disků.