Vaše jednička mezi nulami
ITBiz.cz

BGI

Popis výrazu

Zkratka pro Borland Graphics Interface. Je to jakási grafická knihovna, která bývá provázána s několika kompilátory od firmy Borland. Používá se pro práci s grafikou v jazyce Turbo Pascal.