Vaše jednička mezi nulami
ITBiz.cz

Bezdrátová komunikace

Popis výrazu

Bezdrátová komunikace označuje spojení dvou zařízení, které spolu mohou komunikovat přestože nejsou fyzicky propojeny žádným kabelem. Používají například radiové spojení nebo jinou technologii pro bezdrátový přenos informací. Příkladem může být například bezdrátová myš, která není s počítačem vůbec propojena kabelem.