Vaše jednička mezi nulami
ITBiz.cz

BCD

Popis výrazu

Binary Coded Decimal je dvojkově desítkový kód - kód používaný pro kódování desítkových číslic pomocí čtyřbitových binárních čísel. Tento kód se občas označuje jako 8421 kód.