Vaše jednička mezi nulami
ITBiz.cz

Autostart (Autorun)

Popis výrazu

Autostart (případně Autorun) je automatické spuštění nějakého procesu. Výrazem autostart (či autorun) se označuje situace, kdy se nějaký program spustí hned po naběhnutí operačního systému. Slovem autorun se označuje automatické spuštění aplikace po vložení disku CD.