Vaše jednička mezi nulami
ITBiz.cz

Autorizace

Popis výrazu

Autorizace je proces při němž dochází k ověření údajů při vstupu do nějakého systému. Při tomto procesu se vyhodnocuje, zda jsou zadané přístupové údaje korektní a zda má uživatel právo ke vstupu. Častokrát se pojem autorizace zaměňuje s pojmy "autentizace" a "autentifikace".