Vaše jednička mezi nulami
ITBiz.cz

Autorepeat

Popis výrazu

Anglické označení pro "automatické opakování". V souvislosti s klávesnicí pojem Autorepeat chápeme tak, že při delším stisknutí určité klávesy se po nějaké prodlevě bude klávesa chovat tak, jako kdybychom ji stále dokola mačkali. Prodlevu před opakováním a rychlost opakování lze ve Windows nastavit v ovládacích panelech - u vlastností klávesnice.