Vaše jednička mezi nulami
ITBiz.cz

Autentizace

Popis výrazu

Proces k ověření identity. Slouží k ochraně dat. Například proces, kdy se přihlašujete pomocí hesla do emailu a probíhá ověření, zda je heslo správné. Autentizace může probíhat pomocí hesla, pomocí nějakého USB klíče, pomocí otisků prstu, snímání oční duhovky apod.