Vaše jednička mezi nulami
ITBiz.cz

Asymetrický přenos (Asymetrická komunikace)

Popis výrazu

Jedná se o druh datového přenosu, kdy se liší rychlost transferu dat ve směru k uživateli (download) a od uživatele (upload), typickým příkladem je vysoká přenosová rychlost pro download a nízká pro upload dat (ADSL, satelitní přenos).