Vaše jednička mezi nulami
ITBiz.cz

ASP

Popis výrazu

ASP (Active Server Pages) je technologie nezávislá na programovacím jazyce (vyvinutá společností Microsoft), která umožňuje vykonávání kódu na straně serveru a následné odeslání výsledku uživateli. To znamená, že webová stránka s příponou .asp obsahuje kód, který se vykoná na IIS serveru a prohlížeči odešle pouze výsledek ve značkovacím jazyce HTML, který umí bez problému zobrazit. Programovací jazyky, které se používají jsou tyto: VBScript a Jscript.