Vaše jednička mezi nulami
ITBiz.cz

Asociativní paměť

Popis výrazu

Adresovaná obsahem, adresou je klíčová hodnota ukládaná s informací.