Vaše jednička mezi nulami
ITBiz.cz

APS

Popis výrazu

APS - Advanced Planning System označuje softwarový systém, který podporuje operativní plánování v řízení dodavatelského řetězce, logistiky a řízení provozu. Tzv. pokročilé plánovací systémy úzce souvisí s koncepcí ERP