Vaše jednička mezi nulami
ITBiz.cz

Amplitudová modulace

Popis výrazu

AM - Historicky nejstarší druh modulace. V závislosti na změně modulačního signálu se mění amplituda (rozkmit) nosného signálu. Frekvence ani fáze nosné vlny se u této modulace nemění.