Vaše jednička mezi nulami
ITBiz.cz

ALT

Popis výrazu

V jazyce HTML se jedná o atribut kódu, který popisuje netextový prvek na stránce. Jde o náhradní text za obrázek, který se zobrazí uživatelům, pokud mají deaktivované (například kvůli bezpečnosti, nebo pomalé konektivitě) zobrazování obrázků v prohlížeči.