Vaše jednička mezi nulami
ITBiz.cz

Alokační tabulka

Popis výrazu

File Allocation Table - jedná se o tabulku, která nese informace o clusterech v oddílu. 1 záznam v tabulce = 1 cluster. Je to vlastně tabulka o dvou sloupcích. V prvním sloupci je číslo clusteru a v druhém je buď číslo dalšího clusteru používaného souborem nebo specifická hodnota, která udává zda je cluster volný, vadný nebo konec souboru.