Vaše jednička mezi nulami
ITBiz.cz

ADT

Popis výrazu

Abstraktní datový typ (ADT) umožnuje skrýt implementaci jednotlivých operací nad daným datovým typem a způsob fyzického uložení informace v proměnné daného datového typu. Hlavním cílem je zjednodušit a zpřehlednit program, který provádí operace s daným datovým typem. ADT umožnuje vytvářet i složitější datové typy, např. operace s ADT typu zásobník, fronta a pole. Všechny ADT lze realizovat pomocí základních algoritmických operací (přiřazení, sčítání, násobení, podmíněný skok,...).