Vaše jednička mezi nulami
ITBiz.cz

.ABS

Popis výrazu

MPEG audio soubor