Vaše jednička mezi nulami
ITBiz.cz

.A11

Popis výrazu

Graphic soubor (AIIM)