Vaše jednička mezi nulami
ITBiz.cz

.A

Popis výrazu

Grafický soubor, Alfa kanál (Spaceward Graphics)