Vaše jednička mezi nulami
ITBiz.cz

3D s Max

Popis výrazu

3ds Max je komerční program ve kterém můžete tvořit 3D scény a 3D animace. Je k němu vytvořeno velké množství up-greadů. Vytvořila ho společnost Descreet, později převzala vývoj firma Autodesk.