Vaše jednička mezi nulami
ITBiz.cz

Magnety a spin – co v učebnicích nebylo

Pavel Houser , 17. August 2019 07:00 0 komentářů
Rubriky: Science
Magnety a spin – co v učebnicích nebylo

Řada vědeckých studií z poslední doby odhaluje nezvyklé možnosti, které pro další vývoj elektroniky nabízí ovládání magnetického pole a spinu materiálů a související techniky. Mohou být magnety orientovány ve 4 směrech? Může být magnetismus základem nových materiálů s tvarovou pamětí?

Tvarová paměť

Na Paul Scherrer Institute a ETH Zurich vyvinuli materiál, který si ponechává tvar (zpevní se) působením magnetického pole. Nový kompozit se skládá z polymeru, do něhož jsou zapuštěny kapičky směsi vody a glycerolu, v němž se vznášejí částice karbonylovaného železa.

Fungování kompozitu ukazuje video níže. Materiál různě nakroutíme pomocí pinzety do smyčky, v přítomnosti magnetického pole tato struktura ztuhne a udrží si svůj tvar, i když pinzetu dáme pryč, po odstavení magnetu páska zase obnoví tvar původní. Účinkem magnetického pole roste délka kapiček v polymeru a částice železa se orientují podle siločar. Tuhost materiálu tím vzrůstá asi 30krát.

Magnety s východním a západním pólem

Opět na Paul Scherrer Institute PSI a ETH Zurich zjistili, že magnety se mohou natáčet i kolmo na své sousedy. V prostorových strukturách už něco podobného bylo údajně zaznamenáno, nyní se podařilo dokumentovat takové chování i ve vrstvě kobaltu tlusté 1,6 nanometrů, která obsahuje jen několik atomů. V jedné části kobaltu se pak magnetické momenty atomů zarovnají ve směru sever-jih, v sousední kolmo, tedy „východ-západ“.

Využitím tohoto objevu mají být antiferomagnety pro elektroniku, kde by opačné orientované atomy nebo jejich shluky mohly být odděleny tenkými „západovýchodními“ oblastmi, takže by na sebe nepůsobily severní/jižní póly sousedních magnetů.


Komentáře

Přidat komentář