Vaše jednička mezi nulami
ITBiz.cz

Digitální dvojče v podání Trask Solutions

Richard Jan Voigts , 08. March 2019 06:30 0 komentářů
Rubriky: Cloud, Ekomerce, Technologie, Podnikový software, Marketing, Fotoreportáže, České IT, Byznys
Digitální dvojče v podání Trask Solutions

Digital Twin (DT), digitální dvojče, původně vzniklo v NASA pro simulování a zkoušky objektů na oběžné dráze. Společnost Trask Solutions se dnes umí za pomoci DT dostat k reálným výsledkům v mapování a zlepšování procesů v organizacích už do tří týdnů, prohlásili na semináři.

Dnes se Digital Twin (DT) využívá téměř ve všech průmyslových vertikálách a je jedním z top 10 trendů současnosti. Společnost Trask Solutions využívá DT k mapování procesů zejména v oblasti finančních organizací a automobilovém průmyslu. Firmy zabývající se IoT (internet věcí) budou mít podle Trask Solutions řešení také postavená na DT. DT organizace je v metodice Trask Solutions její mapou. Data jsou vždy středobodem a nástroje Trask Solutions se k nim umí dobrat z více zdrojů. Seminář Trask Solutions zaměřený na DT odpověděl na otázky: co je přesně DT; DT v procesu a rozpoznání procesu (process discovery); real time datová platforma a jak změnit přístup k datové architektuře.

Data z digitální stopy lidí i IT zařízení

Napřed se posbírají data, zmapují procesy a získá se reálný pohled na byznys. Pak se použijí realtimová data. V případě banky lze například zjistit, která z jejích nabídek je nerentabilní, upravit procesy a zajistit tak jejich rentabilitu. Dříve to nebylo možné, protože neexistovala metrika. Principem je základní statistika. Každý zaměstnanec, klient nebo IT zařízení po sobě zanechává digitální stopy. Používají se proto logy, data z nich se zalgoritmizují a hledají se korelace. Například kdo s kým spolupracuje, jak často spolu komunikují, dají se rozkrýt i vlivy KPI (Key Performance Indicators), u dodavatelského řetězce, které části organizace spolupracují efektivně a které ne apod. Následuje úprava procesu, metodiky, případně zrušení výroby neefektivního produktu.

Rozpoznání procesů a mapa vnitřní sociální sítě

Díky process discovery je možné měřit a řídit i komplexní procesy. Procesní varianta je pak způsob řazení aktivit a hledání úzkých míst. I zde platí Parrotovo pravidlo 80/20, kdy 80 % procesů proběhne jednorázově. Nejhorší variantou pak je proces, který se vrací zpět do stejného bodu (úzké místo, obdoba vratky). Tato metoda byla použita společností Trask například na pojistné události – proč vznikají při jejich likvidaci zpoždění. Úzká místa byla odhalena, vznikala při předávání mezi pracovišti. Na proces se lze dívat z jakéhokoliv úhlu pohledu, úroveň detailu určuje pouze obsah logů. Ze souhrnného detailu za celou firmu lze provést zoom-in na detaily jednoho případu. Trask analyzuje procesní výkonnost, například čas strávený v každém kroku a trvání zakázek. Mapa vnitřní sociální sítě v organizaci zase ukazuje na vztahy mezi zaměstnanci, produktivitu jednotlivců, vazby, kdo s kým spolupracuje a jak často, jak dlouho trvá předávka apod.

Produkční řešení

Výsledky úvodního analytického konzultačního projektu lze implementovat jako produkční řešení, které lze integrovat na datové zdroje. Data jsou automaticky sbírána, čištěna, vyhodnocena a výstupní data-set je poskytnut konzumentům. Je to podobné Data Warehouse, ale úzce specializováno na určité use-cases. Typickým konzumentem ve firmě je analytik, bezpečnostní specialista (pokud například dochází k nárůstu počtu požadavků na stahování dat z některého úložiště apod.), nebo IT firma, která nasazuje nový systém atd. Řešení je neocenitelným zdrojem snadno dostupných dat pro různé reportingové a optimalizační úlohy, například drill-down na reworking u konkrétního pracovníka je k dispozici na dvě kliknutí.

Co umí Trask Solutions a jak rychle

Trask Solutions pokrývá celou tuto oblast službami, včetně dodání technologie. Výstupy jsou možné už za tři týdny. Začíná se s daty z různých zdrojů (logy, e-mailová komunikace…), pak se tato data propojí, transformují a obohatí nehledě na objem, analyzuje se konkrétní problém, model se rozšiřuje, zafixuje, a poskytne se uživatelům.

Jak může rozklíčování procesů proběhnout bylo na semináři předvedeno na Power BI od Microsoftu. Tento nástroj je zdarma a je pro úlohy tohoto typu mnohem výkonnější než Excel. Trask Solutions se dnes umí za pomoci DT dostat k reálným výsledkům v mapování a zlepšování procesů v organizacích už do tří týdnů.

Jádro digitální transformace – data ve středu dění

Dříve se používala data pouze z relačních databází (RDB), dnes jsou požadavky komplexní, proto přicházejí ke slovu i nové technologie – NoSQL, batch analysis, messaging, processing engines, streaming analytisc apod. Teprve pokud jsou všechna data pohromadě (insight – náhled do firmy, business), lze na ně použít inteligentní aplikace. Platforma pro jejich zpracování musí být stabilní, rychlá, škálovatelná. V Trask Solutions ji mají pod názvem MapR Data Platform. Její jednou částí-aplikací je sice i Hadoop, MapR však toho umí mnohem více. (Mnoho ostatních aplikací tohoto typu je pouze Hadoop.) Data se dostala do středu dění a kvůli jejich různorodosti je zapotřebí změnit i přístup k datové architektuře.


Komentáře

Přidat komentář