Vaše jednička mezi nulami
ITBiz.cz

Digitalizace nákupů jako cesta k úsporám

Petr Havelka, 23. December 2018 09:30 0 komentářů
Rubriky: Cloud, Ekomerce, Technologie, Podnikový software, Návody a průvodce, Personalistika, Veřejná správa, Marketing, Internet, České IT, Byznys
Digitalizace nákupů jako cesta k úsporám

Součástí digitální transformace podniků jako celku jsou dnes i změny v oddělení centrálního nákupu, reprezentované zejména automatizací části nákupních procesů. Nejčastěji se jedná o zpracovávání dokumentů nebo výměnu dat mezi různými systémy, do budoucna však může umělá inteligence a technologie strojového učení posunout míru automatizace na zcela novou úroveň a uspořit při nákupu nemalé finanční částky.

Petr Havelka, SAP Ariba
Petr Havelka, SAP Ariba
Má-li digitální transformace přinést maximální efekt, měla by digitalizace zahrnout firemní procesy jako celek (end-to-end). V oblasti centrálního nákupu to tedy znamená například řízení dodavatelů, zakázek i objednávek. Některé procesy je poměrně snadné automatizovat, organizace by se však měly soustředit i na místa, která vyžadují lidskou práci v jinak hladce fungujícím toku a jsou jakýmsi jeho „přerušením“. Nasadit softwarového robota na jednom místě zrychlí třeba zpracování faktur oproti ruční práci, tím zvýší efektivitu a přinese úspory. V podstatě to ale nemá nic společného s digitální transformací, jde pouze o přechodné řešení.

Významnou roli v digitalizaci podniku by měla hrát umělá inteligence a technologie strojového učení. K přerušení, respektive úzkému hrdlu vyžadujícímu lidský zásah, dnes často dochází už na počátku procesů, kdy člověk musí rozhodnout, o jaký typ úlohy se vlastně jedná. I zde dokáží problém často vyřešit systémy využívající strojového učení, protože jsou schopné tzv. rozpoznávání vzorů.

Organizace by měly promýšlet, jak mohou pomocí nových technologií vylepšit nikoliv vedlejší činnosti, ale procesy, které představují jádro jejich podnikání. V takovém případě může k návratnosti investic dojít i do jednoho roku. Umělá inteligence dokáže podporovat například řízení dodavatelského řetězce jako celku – analyzovat situaci na trhu, zohledňovat spolehlivost dodavatelů a navrhovat optimální smluvní podmínky, tj. systém dokonce doporučí, jaké požadovat slevy.

Tím ale přínosy digitalizace v rámci centrálního nákupu nekončí. Výhodou je i to, že se lidem uvolní ruce ke strategičtějšímu uvažování. V minulosti bylo hlavním úkolem zaměstnanců v oddělení nákupu docílit co nejnižších cen. To samozřejmě platí i nadále, nicméně oddělení nákupu mohou vytvářet hodnotu i dalšími způsoby. V rámci propojení kupujících a dodavatelů v reálném čase podporují spolupráci, inovace a další růst firmy.

Řada z těchto přínosů není bezprostředně vidět v účetních tabulkách, ale nejsou kvůli tomu méně důležité. Lidé se mohou soustředit na budování odolnosti dodavatelského řetězce (zajištění dodávek i v případě změn na trhu) nebo ochraně reputace/značky, kterou by mohla ohrozit spolupráce s třetí stranou podnikající neeticky. I zde ovšem dokáže umělá inteligence při řízení souvisejících rizik výrazně pomoci.

Úkolem lidí v oddělení nákupu bude ve stále větší míře pracovat na posilování důvěry mezi obchodujícími stranami založené na tom, že partneři sdílejí podobné principy a hodnoty.

Petr Havelka je ředitel české pobočky SAP Ariba.


Komentáře

Přidat komentář