Vaše jednička mezi nulami
ITBiz.cz

AI Czechia založena a napojena na evropskou síť CLAIRE

Richard Jan Voigts , 05. April 2019 06:30 0 komentářů
Rubriky: Telekomunikace, Technologie, Podnikový software, Vývoj a HTML, Akce a události, Veřejná správa, Fotoreportáže, Internet, Hardware, České IT
AI Czechia založena a napojena na evropskou síť CLAIRE

Dne 21. března 2019 proběhlo v Praze 1. řádné plenární zasedání AICZECHIA – celonárodní iniciativy pro umělou inteligenci, která byla ustavena dne 16. ledna 2019. AICZECHIA je otevřená platforma reprezentovaná 39 představiteli uznávaných českých akademických pracovišť a týmů. Jejím cílem je stát se respektovanou národní platformou pro spolupráci českých pracovišť a týmů působících v oblasti umělé inteligence bez ohledu na hranice vědních disciplín a rozvojem umělé inteligence podporovat a naplňovat Národní inovační strategii.

„Výzkum, vývoj a humanitně orientovaná aplikace umělé inteligence je zcela určující pro bezpečnost a ekonomický rozvoj České republiky a Evropy. AICZECHIA je v tomto ohledu důležitým katalyzátorem“, říká úřadující vedoucí iniciativy AICZECHIA prof. Vladimír Mařík z Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky (CIIRC) ČVUT v Praze.

AICZECHIA je též partnerem MPO ČR při přípravě Akčního plánu ČR pro umělou inteligenci. Podle dat zpracovaných AICZECHIA je v ČR zapojeno v akademickém výzkumu umělé inteligence téměř 900 odborníků a provozní výdaje dosáhly v této oblasti jen v roce 2018 přes 900 mil. Kč. „Potenciál ČR pro rozvoj umělé inteligence je nesmírný. V rámci AICZECHIA, díky otevřené spolupráci nejlepších českých týmů a pracovišť napříč rozmanitými disciplínami umělé inteligence se stáváme důležitým hráčem v EU“, dodává prof. Václav Snášel, rektor VŠB – TU Ostrava a člen řídícího výboru AICZECHIA.

Dokázali se dohodnout

Prof. Mařík se na tiskové konferenci dotkl i otázky financování. Sdělil, že je lepší spojit síly do jednoho velkého projektu, než aby si jednotlivé fakulty a katedry „uždibovaly“ po malých částkách. Spojením více univerzit navíc dává i vyšší znalostní potenciál, protože AI má více rozměrů.

Cíle AICZECHIA a České republiky

Cíle AICZECHIA jsou plně v souladu s cíli pan-evropských sítí pro umělou inteligenci – CLAIRE a ELLIS. Pro podporu AICZECHIA a dalších komunit umělé inteligence ve střední a východní Evropě vznikla na CIIRC ČVUT kancelář CLAIRE. Po ústředí v Haagu (Nizozemí), kancelářích Oslu (Norsko), Římě (Itálie) a Saarbrückenu (Německo) je pražská kancelář teprve pátým styčným místem této přední evropské sítě excelence. Toto přímé napojení na nejsilnější evropskou síť výzkumu v oblasti umělé inteligence je pro ČR skvělou příležitostí, jak se stát jedním z pilířů plánovaného celoevropského centra excelence pro umělou inteligenci.

Česká republika má ohledně AI tři hlavní cíle:

Každý stát si má říci, co preferuje, protože EU bude jednotlivá centra koordinovat, jelikož každý členský stát má jiné cíle. Česká republika je nejprůmyslovější zemí EU a očekává největší přínosy v následujících oblastech:

Profesor Mařík zároveň na tiskové konferenci zdůraznil, že v AI jsou nejdále Spojené státy a Čína. Rozdíl mezi nimi je v tom, že zatímco v USA nejsou aktivity v oblasti AI koordinované, v Číně je výzkum a vývoj AI státem přísně centrálně řízen.


Komentáře

Přidat komentář