Vaše jednička mezi nulami
ITBiz.cz

Agilní transformace podle Trasku

Richard Jan Voigts , 03. April 2019 06:30 0 komentářů
Rubriky: Ekomerce, Technologie, Podnikový software, Návody a průvodce, Vývoj a HTML, Marketing, Internet, České IT, Byznys
Agilní transformace podle Trasku

Česká společnost Trask, která se zaměřuje především na oblasti finančního sektoru a automobilové výroby, uspořádala koncem března 2019 další ze svých seminářů iTea, kde tentokrát představila svoje řešení agilní transformace a digital delivery s partnerem EY u zákazníka Česká spořitelna na projektu půjčky bez papírů.

V průběhu digitální transformace se mění procesy a chod firmy. Primární je cíl, kterého chce organizace dosáhnout a dobrý cíl je víc než dost.

Půjčka bez papírů v ČSp

V České spořitelně řešili do té doby neřešitelnou mezeru na trhu, a sice půjčku bez papírů (www.pujckabezpapiru.cz). Klient nakupuje online, požádá o půjčku, vyplní online formulář a čeká několik dní, takže se jeho cíl vzdaluje, někdy až do ztracena. Toto byl stav před nějakými čtyřmi lety.

Tři hlavní problémy

Při poskytování půjček jde o tři důležité body:

Jde o to, aby risk-management a regulatory management věc pojaly a schválily, s čímž podle vyjádření ČSp pomohla společnost EY a IT dodavatel Trask ji uchopil a vyřešil. Využili vícekanálový přístup, měli kreditní riziko i fraud pod kontrolou a dosáhli regulátorem akceptovatelného řešení. Musela se změnit řada zadávacích bodů, například specifikace dodávky až podle výsledné dokumentace, nebo variabilní cena za řešení podle úspěchu a přínosů řešení.

Díky spolupráci EY a Trasku na řešení mohli v ČSp začít akvírovat nové klienty s plně online time-to-money, zvýšil se počet úvěrů, počet schválených půjček a díky schválení regulátorem dosáhli lepších klíčových výkonových ukazatelů (KPI).

Agilní transformace v Unicredit Bank

Dalším prezentovaným příkladem byla aplikace pro digitální prodej bankovních produktů pro Unicredit Bank, kterou se povedlo zvládnout za čtyři měsíce, kterou prezentovala banka.

V prvním kroku bylo nutno překlopit do „agile“ uprostřed projektu a definovat projekt, fixovat rozsah požadovaných funkčností na začátku a rozdělit zodpovědnosti – banka řeší produkt a dodavatel návrh aplikace a IT. Hlavním přínosem byla kvalita výsledného řešení, rychlost dodání řešení a klíčové zkušenosti – správný výběr partnera se zkušenostmi a důvěra v něj.

Agile je když…

Petr Fanta ze společnosti Trask nakonec vysvětlil princip „agilního“ vývoje, který přirovnal k stále probíhajícímu kruhu řady sprintů – plán, průběh sprintu (burn-down), vyhodnocení sprintu (rychlost), řada sprintů (graf rychlostí), verze, aplikace velocity a verze (report o verzích, korekce – plán…

Průběh a vyhodnocení sprintu má za základ elementární měření postupu ve sprintu (postup prací, naplánováno vs. uskutečněno, rychlost) s anomáliemi grafu; řada sprintů má za základ opět rychlost (čas a velikost týmu, stav vs. trend, vývoj rychlosti v čase s ovlivňováním vlivy), a vyhodnocení anomálií. Aplikace verze a rychlosti s příkladem reportu o rychlosti má dát predikci na základě rychlosti a velikost zbývající práce na verzi. Verzemi jsou myšlena libovolná seskupení (podmnožiny) backlogu pro účely modelace, rychlostí je myšleno přibližování k verzi. Sledování průběhu nemá být řízení. Sledování má dát podklady pro korekci směru a dát možnost modelování na základě verze a rychlosti.


Komentáře

Přidat komentář